Francois Leon Prieur Bardin (1870-1939)

Tuval Üzerine Yağlı Boya 1896 Tarihli,İmzalı
''Karaköy'den Eminönü''
32x56 cm