Özdemir Altan

Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 95 cm, 1997 tarihli.