Georges Braque'un Küçük Küpleri

  1. yüzyı­lın en ünlü ressamlarından biri olan Georges Braque değişik anlayışların etkisi altında sanat eserleri vermiş, yakın arkadaşı Pablo Picasso ile resimde kübizm akımının öncüsü olmuştur. Genç yaşlarda babasıyla badanacılık yaparak ilk eğitimini aldı. İlk akademik sanat eğitimine de Le Havre Güzel Sanatlar Akademisi’nde başladı. Braque ilerde kullanacağı tekniklerin temelini burada attı. Sonraları Paris’e giden Braque önce özel bir resim okulunda, sonra da Ecole des Beaux-Arts’da resim öğrenimi gördü. Salon des Independants’da sergilediği tüm resimleri satıldı. Buradaki resimlerinde Cezanne’in etkileri görülür.Bir dönem fovizmden de etkilenen sanatçı sıcak renklerden vazgeçip resimde geometriye yöneldiği çalışmalar yaptı. Picasso ile tanışıp resimle­rini beğenmediğini söyleyerek Picasso’yu da eleş­tirmiştir. İkilinin  ilişkileri giderek ressamların birlikte çalışmasına yol açacak kadar yakın bir iş birliğine dönüştü. Picasso ile birlikte birbirinden ayırt edilmesi pek de mümkün olmayan çalışmalara imza attılar. Resimde boyut sorununu kendi

     

    anlayışları doğrultusunda değiştirdiler. Böylece yeni bir akım doğdu.

Georges Braque’un 1908’de açtığı sergiyi gezen bir eleştirmenin, resimlerin “küçük küplerden” oluştuğunu yazmasıyla bu tür resimlere Kübizm denmeye başlan­dıPortekizli Kadın ve İskambille Ölü Doğa bu dönemin ürünlerindendir.
Natürmort üzerinde duran Braque, kolaj tekniğini de kullanmaya başlayarak resimlerine kağıt, kumaş ve gerçek nesneler yapıştırmıştır. Ölü doğa ustası olarak kabul görülmüştür. Braque’un başyapıtları arasında Sekiz Atölye Dizisi ve Başında Çiçek Taşıyan Kızlar vardır. Dünyanın birçok kentinde ser­gileri açılmıştır. Bunların en büyüğü 1986’da Picasso Müzesi’nde açılan “Georges Braque 1882–1963” adlı sergidir.
75 yaşında resim yapmayı bırakan sanatçı Venedik Bienali’nde resim dalında Büyük Ödül almış, sanatçıya Legion d’Honneur nişanı verilmiştir.

”Ressam her şeyi gözüyle, yazar adıyla bilir.”

Yazar: Duygu GENÇER